Tease and hype

Tease and hype
Photo by Verena Yunita Yapi / Unsplash

"Tease and hype" е комбиниран термин, който описва маркетингова стратегия, включваща два основни етапа: тийзинг (tease) и изграждане на вълнение (hype). Тази стратегия се използва, за да се предизвика първоначално любопитство и интерес, след което да се поддържа и засили ентусиазмът около продукт, услуга или събитие.

Какво означава "tease and hype":

 1. Tease: Първоначалният етап на кампанията, който включва предоставяне на загадъчна и ограничена информация. Целта е да се предизвика любопитство и интрига сред целевата аудитория, като се дава само намек за това, което предстои. Това може да включва:
  • Кратки видеоклипове или трейлъри, които не разкриват много.
  • Загадъчни изображения или постове в социалните медии.
  • Загадъчни съобщения или имейли до клиентите.
 2. Hype: Следващият етап, който се фокусира върху поддържането и засилването на интереса, създаден от тийзърите. Този етап включва разкриване на повече информация и активно промотиране на продукта или събитието, за да се създаде максимално вълнение. Това може да включва:
  • По-подробни рекламни кампании.
  • Публикации в социалните медии с повече детайли и демонстрации.
  • Включване на влиятелни личности, блогъри и медии за по-широко отразяване.
  • Организиране на събития или излъчвания на живо.

Пример за "tease and hype" кампания:

Етап 1: Tease

 • Компания за електроника пуска кратки видеоклипове с части от ново устройство, без да разкрива цялостния продукт.
 • Публикации в социалните медии с хаштагове като #WhatsComing и загадъчни изображения на части от устройството.

Етап 2: Hype

 • След няколко седмици на тийзъри, компанията обявява дата за официалното представяне на устройството.
 • Организиране на събитие на живо, на което се разкрива пълният продукт, съпроводено от демонстрации и интервюта с ключови фигури.
 • Пускане на рекламни кампании с детайлни видеоклипове и ревюта на устройството.
 • Включване на влиятелни личности, които споделят своите впечатления и опит с продукта.

Заключение:

Стратегията "tease and hype" е ефективна за създаване на устойчиво вълнение и интерес сред целевата аудитория, като постепенно увеличава очакванията и ангажираността на потребителите преди официалното пускане на продукта или събитието.

Read more

Инфлуенсър маркетинг - Анализ и измерване

Инфлуенсър маркетинг - Анализ и измерване

Анализът и измерването на инфлуенсър маркетинговите кампании са критични за разбирането на тяхната ефективност и за идентифицирането на области за подобрение. Ето как може да се подходи към този процес: 1. Определяне на ключови показатели за ефективност (KPI) * Продажби и конверсии: Проследяване на броя на продажбите или конверсиите, генерирани от

By psstbuzz
Инфлуенсър маркетинг - Кампании

Инфлуенсър маркетинг - Кампании

Провеждането на инфлуенс маркетингова кампания включва няколко ключови стъпки, които помагат да се осигури успешна реализация и постигане на желаните резултати. Ето основните етапи на процеса: 1. Планиране Определяне на целите: * Определете какво искате да постигнете с кампанията (повишаване на продажбите, изграждане на бранд осведоменост, генериране на потенциални клиенти и

By psstbuzz
Инфлуенсър маркетинг - Сътрудничество с инфлуенсъри

Инфлуенсър маркетинг - Сътрудничество с инфлуенсъри

Сътрудничеството в контекста на маркетинговите кампании обикновено се отнася до партньорството между различни страни за постигане на общи маркетингови цели. Това може да включва сътрудничество между компании, между компания и инфлуенсъри, или между компания и различни медийни платформи. Ето някои ключови аспекти на сътрудничеството в маркетинга: 1. Сътрудничество с инфлуенсъри

By psstbuzz
Инфлуенсър маркетинг - избор на инфлуенсъри

Инфлуенсър маркетинг - избор на инфлуенсъри

Изборът на подходящи инфлуенсъри е ключов елемент за успешна инфлуенс маркетингова кампания. Ето стъпките, които трябва да се следват при избора на инфлуенсъри: 1. Определете целите на кампанията * Целеви аудитории: Кои са основните групи хора, които искате да достигнете? * Маркетингови цели: Искате ли да увеличите осведомеността за бранда, да стимулирате

By psstbuzz